แคตตาล็อกออนไลน์

  • บริษัทให้บริการรักษาความปลอดภัย

    บริษัทให้บริการรักษาความปลอดภัย ลาดพร้าว  ต้องการรปภ.เข้าประจำจุดในพื้นที่สำนักงาน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า หอพัก และพื้นที่ที่มีคนเข้าออก ต้องการการดูแลรักษาความปลอดภัย ติดต่อเราได้เลย เราจะจัดห่รปภ.เพื่อเข้าดูแลความปลอดภัยให้ ใช้บริการจัดหารปภ.กับเรา ได้พนักงานที่มีความรู้ รักษาความปลอดภัยตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 มีเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบการดำเนินงานของรปภ.ที่ทางบริษัทส่งไป มีรปภ.สำรองพร้อมปฏิบัติงานแทนและเข้าเป็นกำลังเสริมเม่อมีเหตุด่วน มีการประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างปละรปภ. เพื่อเป็นคนกลางในการสื่อสาร  ติดต่อสอบถาม          

    หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย, บริษัทรักษาความปลอดภัย 24 ชม., บริษัทรักษาความปลอดภัย

    ดูรายละเอียด