เกี่ยวกับเรา

บริษัท รปภ.ใกล้ฉัน ลาดพร้าว ให้บริการรักษาความปลอดภัย

คอนโด-บ้านจัดสรร โชว์รูมและห้างสรรพสินค้า

ต้องการความปลอดภัยอย่างอบอุ่นใจเรียกใช้บริการ รปภ. จากซิกมา สมาร์ท บริษัท รปภ.ที่เข้มงวดจริง ปฎิบัติหน้าที่ตามคำสั่งเคร่งครัด มารยาทดี มีวินัยไม่ละทิ้งหน้าที่

ซิกมา สมาร์ท ให้บริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ใดบ้าง?

 • บริการรักษาความปลอดภัยคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์
 • บริการรักษาความปลอดภัยโครงการบ้านจัดสรร เฝ้าตรวจตราระวังบุคคนที่เข้ามาในหมู่บ้าน ทางประตูทางเข้า-ออก สู่ภายในหมู่บ้าน ด้วยการ แลกบัตร การจดทะเบียนรถ หรือการแจ้ง
 • บริการรักษาความปลอดภัยโชว์รูมรถยนต์
 • บริการรักษาความปลอดภัยห้างค้าปลีกโมเดิร์นเทรด ศูนย์การค้า
 • บริการรักษาความปลอดภัยโรงงาน เพื่อเฝ้าระวังการเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง 
 • บริการรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดงานอีเว้นท์

ติดต่อสอบถามข้อมูล

Tel_Button LINE_Button

ทำไมต้องใช้บริการรักษาความปลอดภัยจาก ซิกมา สมาร์ท?

บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรม รปภ. ทุกระดับ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เพื่อให้ รปภ.ทุกนายมีความพร้อมให้บริการการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐาน และเป็นไปตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

อบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น

 • การตรวจการ การตรวจค้น การควบคุมการเข้าออกพื้นที่ การเขียนรายงาน
 • การใช้เครื่องมือสื่อสาร การใช้เครื่องบันทึกภาพ-เวลา การใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิด
 • การใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้น การเผชิญเหตุฉุกเฉิน
 • การแจ้งเหตุ การระงับเหตุ การดูแลป้องกันภัยให้บุคคล
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเกิดอุบติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
 • การอำนวยการจราจร จัดการจราจรในพื้นที่การเข้าที่จอดรถและการออกจากสถานที่
 • ยุทธวิธีการต่อสู้ป้องกันตัว การควบคุมผู้ก่อเหตุในพื้นที่
 • การจัดการกับสัตว์เลื้อยคลาน งู หรือสัตว์มีพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย

บริษัท ซิกมา สมาร์ท

อบรมด้านระเบียบ วินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ

 • มารยาทการพูดคุย การให้บริการลูกค้าและผู้มาติดต่อ
 • การแสดงความเคารพผู้บริหาร
 • ทักษะการติดต่อสื่อสาร การฟังและสื่อความ

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิกมา สมาร์ท จำกัด (SECURITY SIGMA SMART CO.,LTD.) เป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท รักษาความปลอดภัย ซิกมา เพาเวอร์ (กรุงเทพ) จำกัด เลขทะเบียนบริษัท 0105563004871 จดทะเบียน บริษัท เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยจัดตั้งสำนักงานอยู่เลขที่ 120 ซ.ลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 มีวัตถุประสงค์ให้บริการด้านรักษาความ ปลอดภัย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านรักษาความปลอดภัยทุกชนิด ให้แก่หน่วยงานต่างๆ และคณะบุคคล นิติบุคคล สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชนทั่วไป

 

สินค้าและบริการ

รปภ.คอนโด และ รปภ.อพาร์ทเม้นท์ ให้บริการรักษาความปลอดภัยคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์

ซิกมา สมาร์ท ให้บริการจัดชุดกำลังเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำป้อมหน้าทางเข้าคอนโดมิเนียม ปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรตามกะเพื่อรักษาความปลอดภัยให้เจ้าของร่วมคอนโด ตลอด 24 ชั่วโมง ตามเงื่อนไขและข้อตกลงของนิติบุคคลอาคารชุด

 • คัดกรองและทำบันทึกบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อลูกบ้านภายในคอนโด
 • จัดการด้านที่จอดรถของบุคคลภายนอก ตามระเบียบและคำสั่งของนิติบุคคลอาคารชุด
 • จัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ รปภ. ตามจุดที่นิติบุคคลอาคารชุดหรือผู้บริหารคอนโด อพาร์ทเม้นท์เป็นผู้กำหนด

รปภ.หมู่บ้าน บริการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจัดสรรขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่

ซิกมา สมาร์ท ให้บริการจัดชุดกำลังเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำป้อมหน้าโครงการหมู่บ้านจัดสรร ปฏิบัติหน้าที่ตามกะเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ลูกบ้านตลอด 24 ชั่วโมง ตามเงื่อนไขและข้อตกลงของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

 • คัดกรองทำบันทึกบุคคลภายนอกและตรวจตรารถยนต์บุคคลภายนอก-รถรับจ้างสาธารณะ-รถช่าง เข้า-ออกโครงการ
 • จัดสรรกำลัง รปภ. เคลื่อนที่กระจายตามจุดที่โครงการบ้านจัดสรรกำหนดไว้ เพื่อวิทยุแจ้ง เช็ครถบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อลูกบ้าน ตรงกับที่แจ้งไว้ทางกับป้อม รปภ.ทางเข้า
 • จัดเวรยามตระเวนเฝ้าระวังตรวจตรา พื้นที่ส่วนกลางและตามซอยแยกต่างๆ เพื่อดูแลความปลอดภัย
 • รับแจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆ จากลูกบ้านผ่านระบบป้องกันขโมย และจากทางโทรศัพท์
 • ปฎิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

รปภ. ซิกมา สมาร์ท

รปภ.โชว์รูมรถ ให้บริการรักษาความปลอดภัยโชว์รูมรถยนต์

ซิกมา สมาร์ท ให้บริการจัดชุดกำลังเจ้าหน้าที่ รปภ. ดูแลและให้บริการที่รถลูกค้าเข้ามาชมรถในโชว์รูมและดูแลรถลูกค้าเข้ามาใช้บริการศูนย์ซ่อมรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรตามกะเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ลูกบ้านตลอด 24 ชั่วโมง ตามเงื่อนไขและข้อตกลง

 • คัดกรองและต้อนรับรถลูกค้าที่เข้ามาซื้อรถ จัดทำบันทึกการเข้าออกตามคำสั่ง
 • อำนวยการรถลูกค้าเข้าศูนย์บริการเพื่อเช็คระยะและซ่อม
 • จัดการด้านเอกสาร บันทึกการนำรถออกจากศูนย์
 • จัดการด้านการจราจรรถเข้าศูนย์และโบกรถออกจากศูนย์อย่างปลอดภัย
 • จัดเวรยามตรวจตรารอบโชว์รูม-ป้องกันการจารกรรมอะไหล่และเครื่องมือ

ติดต่อสอบถามข้อมูล

Tel_Button LINE_Button

รปภ.ห้าง ให้บริการรักษาความปลอดภัยภายในห้างค้าปลีกโมเดิร์นเทรด

ซิกมา สมาร์ท ให้บริการจัดชุดกำลังเจ้าหน้าที่ รปภ. ดูแลและให้บริการที่รถลูกค้าเข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้า-ห้างค้าปลีกโมเดิร์นเทรด ตามเงื่อนไขและข้อตกลงของผู้บริหารศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า

 • รปภ.ริมถนนหน้าหน้าง ดูแลจุดเข้าออกของรถยนต์บริเวณหน้าห้าง
 • รปภ.จุดเข้า-ออกพื้นที่จอดรถ ดูแลจุดรับบัตรจอดรถยนต์ทางเข้าและจุดคืนบัตรทางออก+เก็บค่าจอดรถเกินเวลา
 • รปภ.อาคารจอดรถ ดูแลพื้นที่จอดรถ VIP พื้นที่จอดรถสมาชิกบัตรเครดิต และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้าจอด
 • รปภ.หน้าประตูเข้าห้าง ดูแลหน้าประตูทางเข้า-ออกห้าง / ประจำเครื่องสแกนวัตถุ ตรวจถุงตรวจกระเป๋าถือ
 • รปภ.ลาดตระเวนภายในห้าง เฝ้าระวังตามแต่ละชั้นภายในห้าง เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ

บริการรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดงานอีเว้นท์ ที่ลูกค้าต้องการให้

พนักงานที่ต้องไปดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษ

แคตตาล็อกออนไลน์

ติดต่อเรา

ชื่อธุรกิจ

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิกมา สมาร์ท จำกัด

ที่อยู่

181-187
ซอยลาดพร้าว 63 แยก 7 แขวงสะพานสูง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท์

อีเมล

เวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08:30 - 17:30 น.

พิกัด

13.79234, 100.60253

โซเชียลมีเดีย

ภาพกิจการ

 • บริษัทรักษาความปลอดภัยลาดพร้าว - ซิกมา สมาร์ท

 • บริษัทรักษาความปลอดภัยลาดพร้าว - ซิกมา สมาร์ท

 • บริษัทรักษาความปลอดภัยลาดพร้าว - ซิกมา สมาร์ท